Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Abko ile bir kimsenin dört yetenek ve on bir ilgi alanına ilişkin benlik kavramlarını ölçebilirsiniz.

Beş Faktör Kişilik Envanteri


Bu testin amacı beş büyük kişilik özelliğinizi inceleyerek kendinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olmaktır.

Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Öğrencilerin ders çalışma alışkanlıkları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen ebeveynlerin işine yarayacak olan bir ölçektir.

Çoklu Zeka Testi

Çoklu Zeka Testi, sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, müziksel-ritmik, görsel-uzamsak, içsel, kişilerarası, doğa ve bedensel-kinestetik zeka alanlarını ölçeklendirmeye olanak sağlamaktadır.

D2 Dikkat Testi


Özellikle okul çağında olan çocuklarda yaşanan dikkat dağınıklığı
sorununun tespitinde önemli rol oynamaktadır.

Holland Meslek Tercih
Envanteri

Holland meslek tercih envanterinin
web tabanlı uygulama
haline getirilmiş versiyonudur.
Uygulamak için tıklayın.

İnternet Bağımlılığı Ölçeği

Dr. Kimberly Young tarafından geliştirilmiştir.
20 maddeden oluşmaktadır. İnternet bağımlılığının hafif, orta ya da ileri
derecede olup olmadığını
ölçmektedir.

Kendini Değerlendirme Envanteri

Bölüm, üniversite ya da meslek seçme durumunda olan öğrencilerin kişilik özellikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmeleri amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır.

Öğrenme Stilleri Testi

Öğrenme stilleri bireyin
öğrenmeye yönelik eğilimlerini gösteren özelliklerdir.
Bu ölçek ile 3 farklı alan üzerinden
değerlendirme yapabilirsiniz.

Sağ-Sol Beyin Testi

Beyninizin hangi tarafını daha yoğun kullandığınızı öğrenmek hayata bakış açınızı değiştirecektir.

Sınav Kaygısı Ölçeği

Bu ölçek ile sınav kaygısını çeşitli varyasyonlar üzerinden analiz
edebilirsiniz.

Facebook
YouTube
Instagram